WUNDERKAMMER PORTFOLIO 2013

Danish Easter beer (spring)
Wunderkammer Ole Worm PåskeBryg
(A birch sap helles bock named after the Danish scientist credited with Wunderkammer)

Japanese Bitter Melon Beer (spring/summer)
Wunderkammer Loochoo Goya Japanese Rice Lager
(Bitter melon “hops”; black pepper; citrus)

Pu-erh Saison (summer)
Wunderkammer 18 Oddities Saison
(Pu-erh)